Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Alargarán para seis meses la bonificación del gasoil sólo para los transportistas

El Gobierno de Madrid ha eliminado la bonificación del 20 por ciento para los combustibles y sólo lo mantendrá para los transportistas durante otros seis meses: se extiende 20 céntimos/litro hasta el 31 de marzo para el transporte profesional y se reduce a 10 céntimos/litro hasta el 30 de junio de este año. Los vehículos que funcionan con gas natural tendrán un descuento máximo de 27 y 14 céntimos respectivamente.

La prolongación de la ayuda a los transportistas para pagar el gasoil se extiende hasta el 30 de junio de 2023 y se va a articular a través de la figura del gasóleo profesional y de ayudas directas para los transportistas que no estén acogidos al mismo. A éstos últimos, se les abonará una cantidad fija una sola vez para estos seis meses de prorroga que ascenderá a 450 euros para los ligeros de menos de 3,5 toneladas y a mil euros para los que circulan con vehículos de menos de 7.5 toneladas. Tienen que hacer la solicitud de la misma en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2023.

El Gobierno justifica el mantenimiento de las ayudas al transporte profesional por la necesidad de garantizar la solvencia de un “sector fundamental para la economía” completamente dependiente del precio de los combustibles. Está claro que durante 2023 los precios se alteraron y se encarecieron de forma significativa. Así el Gobierno de Madrid ha decidido, mantener los 20 céntimos/litro de gasóleo de ayuda los tres primeros meses de 2023 y reducirla a 10 céntimos/litro de gasóleo de cara al segundo periodo de otros tres meses hasta el 30 de junio. 

Junto al gasóleo profesional

El abono de las ayudas se hará junto con la devolución parcial del gasóleo profesional. El Gobierno ha decidido utilizar la figura del gasóleo profesional a los transportistas para pagar el importe de estas ayudas. Para los beneficiarios del gasóleo profesional se hará la devolución mensualmente junto con la devolución parcial del gasóleo profesional (4,9 céntimos por litro de gasóleo). Para ello se tendrán en cuenta los consumos realizados por cada vehículo por medio de las tarjetas de gasóleo profesional. Esta fórmula solo aplica a los titulares de vehículos de transporte de mercancías con una MMA igual o superior a 7,5 Tn. 

Fórmula de revisión automática

El porcentaje a aplicar obligatoriamente al revisar el precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo será del 40% en estos seis primeros meses de 2023 para los vehículos pesados. Temporalmente, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, el peso del gasóleo en la estructura de costes del transporte pasa a ser del 30 al 40%. Ese es el porcentaje que se tendrá en cuanta para calcular la variación del precio del transporte por el incremento del precio de los carburantes para los vehículos de más de 20 toneladas.

Sei hilabete gehiagotan jasoko du gasoila ordaintzeko laguntza garraiolariak 

Gasolioa ordaintzeko eta azken hilabetetan izan duen igoeraren ondorioak arintzeko erregai litroko 20 xentimoko laguntza kentzea erabaki du Madrilgo Gobernuak eta soilik garraiolariei ordainduko die 2023 urte berri hasieran. Beste sei hilabetez luzatu die garraiolariei laguntza-hobari hori: litroko 20 zentimo emango dizkiete martxoaren 31ra arte, eta litroko 10 zentimo ekainaren 30era arte. Gas naturalarekin funtzionatzen duten ibilgailuek 27 eta 14 zentimoko deskontua izango dute gehienez, hurrenez hurren.

Garraiolariei gasolioa ordaintzeko eman zaien laguntza 2023ko ekainaren 30era arte luzatuko da, eta gasolio profesionalaren figuraren bidez kudeatuko da. Horri atxikita ez dauden garraiolariei, 7.5 tonatik azpikoei laguntza zuzenak emango zaizkie, hau da, zenbateko finkoa ordainduko zaiei sei horiei hilabete hauetan behin bakarrik, 450 euro 3,5 tonatik beherako garraio arinean ari direnei eta mila euro 7.5 tonatik beherako ibilgailuekin dabiltzanei. Eskaera Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren egoitza elektronikoan egin behar dute, 2023ko otsailaren 1etik martxoaren 31ra bitartean.

Gobernuak adierazi du, garraioan ari direnentzako laguntzari eutsi badiote, bi arrazoi nagusiren ondorio izan dela: garraiolariak behar beharrezko dutelako gasolioa lan egiteko eta gizartearentzat funtsezko sektorea delako, euren baldintzak zaindu nahi dituzte. Argi dago 2023an prezioak nabarmen aldatu eta garestitu zirela. Horrela, Madrilgo Gobernuak erabaki du 2023ko lehen hiru hilabeteetan 20 zentimo ematea gasolio litroko, orain arte bezala, eta gasolioaren laguntza hori litroko 10 zentimora jaistea beste hioru hilabetetan, ekainaren 30era arte.

Gasolio profesionalarekin batera
Laguntzak gasolio profesionalaren laguntzarekin batera emango dira. Garraiolariei, gasolio litroko 4.9 zentimo itzultzen zaizkie eta beraz orain zenbateko horri beste 20 gehituko diete hiru hilabetetan eta ondoren 10. Gobernuak erabaki du gasolio profesionalaren figura erabiltzea garraiolariei laguntza horiek ordaintzeko eta gasolio profesionalaren onuradunei hilero itzuliko zaie dagokiena, orain arteko gasolio litro bakoitzeko 4,9 zentimoei gehituta. Horretarako, ibilgailu bakoitzak gasolio profesionaleko txartelen bidez egindako kontsumoak hartuko dira kontuan. Formula hau 7,5 tonatik gorako ibilgailuekin dabiltzanei aplikatuko zaie. 

Prezioak automatikoki berrikusteko formula
Garraioaren prezioa gasolioaren prezioaren gorabeheren arabera berrikusteko nahitaez aplikatu beharreko ehunekoa, 40koa izango da 2023ko lehen sei hilabete hauetan ibilgailu astunentzat. Aldi baterako, 2023ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean, gasolioak garraioaren kostuen egituran duen pisua %30 izatetik %40 izatera igaro da. Ehuneko hori hartuko da kontuan 20 tonatik gorako ibilgailuen kasuan, erregaien prezioaren igoera konpentsatu eta garraioaren prezioa kalkulatzeko orduan.