Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Errepide kontroletarako irizpideak

Maiatzaren 4ean egunerokotutako ikuskapen-irizpideak ezartzen diren dokumentu bat argitaratu du Garraio Ministerioko Lurreko Garraioaren Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusiak. Dokumentu horretan, alarma-egoeraren ondorioz hartu diren arau eta neurri guztiak kontuan hartuta kontroletan zein irizpide erabiliko diren adierazten da. Hona hemen zenbait datu:

 

Kontroletan:

Hasiera batean, dokumentazioaren aurkezpen elektronikoak nahikoa izan behar du garraio-eragiketan hala eramaten denean.

Arau orokor gisa, gidariei ez zaie exijitu behar beren kamioiaren kabina uztea kontrolak egiteko. Beraz, ahal den neurrian, bertatik ateratzea saihestuko da.

Gidariarekiko elkarreragina saihesterik ez badago, kontrolatzaileak eta gidariak babes-ekipo egokia erabili behar dute, hala nola eskularruak.

Dokumentuen kontroletan, paperezko dokumentuak gutxieneko segurtasun-tartea errespetatuz trukatu behar dira. Gidariei dokumentuak betetzeko eskatzen zaienean, kontrol agenteek gidariei kamioiaren kabinan betetzen utzi behar diete.

Dokumentu fisikoak trukatu edo kontrolatzen badira, bakterioen kontrako eskuko gel bat erabiltzea gomendatzen da, edo, ahal denean, eskuak urez eta xaboiz garbitzea. Gidariek eskularruak, bakterioen kontrako esku-gela edo eskuak urez eta xaboiz berehala garbitzea gomendatzen da.

 

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera, edozein motatako merkantzia-garraioa inolako mugarik gabe egin daiteke.

 

Beste neurri batzuk:

Salgaiak inolako mugarik gabe garraiatu daitezke (martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua).

CAP txartelak: indarrean egongo dira, baliozkotasuna galdu arren, baldin eta martxoaren 1etik aurrera gertatzen bada, eta alarma-egoeraren adierazpena eta haren luzapenak amaitu eta 120 egunera arte (TMA/254/2020 Agindua).

Aurreikusitako epean bisatu gabeko garraio baimenek ez dute balioa galduko eta, beraz, ez dira iraungiko bisaturik ez izateagatik, alarma egoera dela eta.

Ezin zaie gidariei komunak erabiltzeko oztoporik jarri hornitegietan edo eta sukalde, jatetxe-zerbitzu edo prestatutako janari-banatzaileak dituztenetan ere. Gainera, katering-zerbitzua eman beharko diete (martxoaren 15eko TMA/229/2020 agindua).

Gidariaren eta enpresaren takografo-txartelak erabiltzea (apirilaren 6ko TMA/324/2020 Agindua).

– Martxoaren 6tik alarma-egoera amaitu eta hurrengo 15 egunera bitartean txartela iraungita duten gidariak garraiatzen jarraitu ahal izango da, baldin eta:

  • Txartela berritzeko eskaera iraungitze-data baino gutxienez 15 egun baliodun lehenago aurkeztu bada, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 4ko 165/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritakoaren arabera, ez bazitzaien txartel berririk eman.