Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Nafarroako Ogasunak garraiolarien fiskalitatea leundu du

Nafarroako Foru Ogasunak premiazko zerga-neurri batzuk hartu ditu Ukrainako gerrak eragindako ondorio ekonomiko eta sozialak arintzeko. Hala, salbuespen gisa, lehen hiruhilekoari dagozkion ordainketak atzeratu ahal izango dira; 150.000 eurotik 200.000 eurora igo da errenta-aitorpena moduluen sistemaren bidez aurkeztu ahal izateko muga, urte honetarako bakarrik; eta, azkenik, errendimendu garbiaren gaineko % 3ko ezohiko kenkaria onartu da, 3.000 euroko mugarekin.

Nafarroako Gobernuak 1/2022 Foru Lege Dekretua onartu du apirilaren 13an, egungo egoera ekonomikoaren ondorioak arintzeko eta zerga-betebeharrak behar bezala betetzeko zailtasunak dituztenei laguntzeko.

Hartutako neurrien artean, aipatzekoa da 2022ko lehen hiruhileko zergen ordainketa atzeratzeko aukera. Salbuespen hau, 2021ean 6 milioi euroko jarduera ekonomikoa gainditzen ez duten garraiolariek eskatu ahal izango dute, apirilaren 25eko borondatezko epean aurkeztutako autolikidazioaren arabera, eta epe horretan bertan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ordainketa zatikatuen kasuan, baita hileroko aitorpenak 2022ko maiatzaren 2ra arte.

Lehen hiruhilekoko eta martxoko BEZari eragingo dio, baita lehen hiruhilekoko PFEZaren konturako ordainketa zatikatuei ere. Ezin izango dira atzeratu pertsona fisikoak diren zergadunen 100 euroko edo gutxiagoko zerga-zorrak, edo pertsona fisikoak ez diren zergadunen 300 euroko zorrak. Interesdunek Ogasunaren web orrian aurkeztu beharko dute eskabidea, eredu ofizialaren bidez. Hiru hilabeteko tartea igaro ondoren, geroratutako zorra hileko lau kuotatan sartuko da, zenbateko berdinekin.

Nafarroako garraiolarientzat neurri interesgarriena moduloen sistema erabiltzeko mugarena da, zergak sistema horiek erabiliz ordaintzeko muga 200.000 eurotan jarri dute 2022rako; iaz 150.000koa izan zen. Beraz, gainditzen ez dutenek ez dute bigarren hiruhilekoko ordainketa zatikatua aurkeztu beharrik izango Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan.

Eta Ukrainako gerrak eragindako ondorioei premiazko erantzuna emateko, zuzeneko laguntzak onartu dira gasa erauzteko industriarentzat, taxilarientzat eta garraiolarientzat, bai eta lehen sektorearentzat ere (nekazaritza eta abeltzaintza). Errendimendu garbi positiboaren gainean % 3ko ezohiko kenkaria aplikatuko da PFEZn, 3.000 euroko mugarekin.